Sản phẩm

default

Sản phẩm nổi bật

02 gói Mồi Chép (mới)
120.000

Mồi câu cá Chép (loại mới)

04 gói Mồi Trắm cỏ (200gr)
80.000

Dùng cho câu lục, cây tay, câu Bolies : Trắm cỏ

04 gói Mồi Trắm đen (200gr)
100.000

Dùng cho câu lục, cây tay, câu Bolies : Trắm đen

04 gói Mồi Chép đặc biệt (200gr)
100.000

Dùng cho câu lục, cây tay, câu Bolies : Trắm đen

04 gói Mồi tổng hợp (200gr)
80.000

Đây là dạng mồi bột đã được nén lại để sâu linh câu,sử dụng đơn giản nhưng hiệu quả hơn rất nhiều so với mồi truyền thông. - Không còn mất thời gian làm mồi,xả ổ vì đã có mồi gạch,vừa tiện dụng hiệu quả lại cao.

02 gói Thính vàng (500gr)
60.000

Đặc trị cá Trắm cỏ, Trôi, Mè.

02 gói Mồi Trắm đen (500gr)
100.000

Chuyên câu cá Trắm đen, Chép: HDSD: 1/2 gói + 4-6kg ốc (đập dập 2-4kg tùy từng hồ nhiều hay ít cá nhỏ). Có thể thêm gạo rang, ngô bung, thóc mầm, cua đồng, vừng rang, lạc rang.... hoặc kết hợp với 1/2 gói Thính Chép (đặc biệt)

Bột Trắng
100.000

Bài viết

Hướng dẫn trộn mồi câu cá Trắm đen

Hướng dẫn trộn mồi câu cá Trắm đen - Câu lục

Hướng dẫn trộn mồi câu cá Trắm cỏ

Hướng dẫn trộn mồi câu cá Trắm cỏ (trắm trắng) - Câu lục

Hướng dẫn trộn mồi câu Chép, Trắm đen

Hướng dẫn trộn mồi câu cá Chép, cá Trắm đen (câu đài, đơn, lăng xê, lục đầu cần)

Hướng dẫn trộn mồi câu Chép, Trắm, Rô phi cỡ lớn

Hướng dẫn trộn mồi câu cá Chép, Cá Trắm, cá Rô phi cỡ lớn - Câu đài (câu tay), câu đơn

Hướng dẫn Trộn mồi câu Chép, Trắm đen

Hướng dẫn Trộn mồi câu cá Chép, cá Trắm đen hiệu quả nhất - Câu lục