02 gói Mồi Trắm đen (500gr)
02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr) 02 gói Mồi Trắm đen (500gr)

02 gói Mồi Trắm đen (500gr)

Mã sản phẩm: 009

Mô tả
Chuyên câu cá Trắm đen, Chép: HDSD: 1/2 gói + 4-6kg ốc (đập dập 2-4kg tùy từng hồ nhiều hay ít cá nhỏ). Có thể thêm gạo rang, ngô bung, thóc mầm, cua đồng, vừng rang, lạc rang.... hoặc kết hợp với 1/2 gói Thính Chép (đặc biệt)
100.000
Số lượng :

Còn hàng

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Chuyên câu cá Trắm đen, Chép:
HDSD: 1/2 gói + 4-6kg ốc (đập dập 2-4kg tùy từng hồ nhiều hay ít cá nhỏ). Có thể thêm gạo rang, ngô bung, thóc mầm, cua đồng, vừng rang, lạc rang.... hoặc kết hợp với 1/2 gói Thính Chép (đặc biệt)

Liên quan